THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG PERMECIDE 50 EC

THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG PERMECIDE 50 EC

Thuốc diệt côn trùng PERMECIDE 50 EC dùng để diệt ruồi, nhặng, ngăn chặn dịch ruồi ở các cơ sở chăn nuôi gia súc, cơ sở chế biến thực phẩm, bải rác…

Liên quan

1